วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ศูนย์เฉลิมราช : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน" ๔ ภาค  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๒๐ จังหวัด จำนวน ๑๒๐ คน) ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนโครงการศูนย์เฉลิมราช,ผู้แทนแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม,ผู้แทนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน และนักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น