วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการรักอ่าน รักเขียน เรียนธรรมปี๒๕๕๕

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สถานีวิทยุ คลื่น ๙๑.๕๐ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม ประกวดการอ่านและคัดลายมือ หนังสือธรรมะ ในโครงการ รักอ่าน รักเขียน เรียนธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า ประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่อำเภอนาหว้า มีทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน ๖๖ ทีม จาก ๑๗๐ ทีมทั่วจังหวัดนครพนมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น