วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พุทธยันตี๒,๖๐๐ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น