วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

นายสิงห์ วะชุม กับผลงานที่ภาคภูมิใจ

ช่างวาดภาพ บนฝาผนังศาลาการเปรียญหลังเก่า วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว) นายสิงห์  วะชุม เกิดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ปัจจุบันอายุ ๘๓ ปี การศึกษาสูงสุด ม.๖

อยู่บ้านเลขที่ ๗๒  หมู่ที่๒  ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
                นายสิงห์  วะชุม  ชาวบ้านมักเรียนท่านว่า สิงหฺโตขาว เนื่องจากสมัยก่อนท่านเคยให้บริการเกี่ยวกับเครื่องเสียง ที่มีไมกี่เจ้าในอำเภอนาหว้าสมัยนั้น ชื่อว่าบริการสิงห์โตขาว
                เมื่อปี ๒๔๙๓ ได้มีโอกาสช่วย หม่อมราชวงศ์ มรกต  บรรจงราชเสนา ในการวาดภาพฝาผนังศาลาการเปรียญที่สร้างเสร็จใหม่ๆ โดยใช้เวลาวาดพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ในตอนต่างๆ๑๒ ตอน ใช้เวลา ๑ ปี พร้อมทั้งวาดรูปพระอรหันต์ จำนวน ๘๐ รูป บนเสาศาลาการเปรียญ โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น ๓ ปี จึงแล้วเสร็จ นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านพุทธประวัติ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลตัวอย่าง ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนรุ่นต่อๆไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น