วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมตำบลนาหว้า  วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรม ของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) อาจารย์ชูพินิจ  เกษมณี พร้อมคณะ ได้ออกไปติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ การศึกษาการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการจัดทำแผนที่วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า(ระดับ๕) โดยมีท่านเจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอนาหว้า นายวิศิษฐ์  อนันวรปัญญา ตลอดทั้งแกนนำสำคัญของโครงการเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีวิทยุชุมชนคนนาหว้าวัดธาตุประสิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น