วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

แห่พรเวสสันดรเข้าเมือง

  พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง สถานที่แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง เนื่องในงาน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีนมัสการพระธาตุจำปา ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ตลาดบ้านเสาเล้า หมู่ที่๒ (เขาคีรีวงกต ป่าหิมพานต์)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น