วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

๓๑ สิงหาคม๒๕๕๙ ตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ณ ห้องประชุมพระธาตุจำปา อำเภอโพนสวรรค์ นครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น