วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช:มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายวัฒนธรรมจาก ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนในส่วนภูมิภาค ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ณ วัดธาตุประสิทธิ์ และวัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม