วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

   ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลนาหว้า(วัดธาตุประสิทธิ์) กำลังดำเนินการโครงการ ปรับปรุงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยี่ยมพสกนิการชาวอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมและถวายพระกฐินต้น ณ ศาลาการเปรียญหลังเก่า(โรงธรรม)วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อคราวเสด็จในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จำนวน ๘ ภาพ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒ นายมานัส  ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดการตรวจราชการ รอบที่ ๒ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยให้ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยี่ยมพสกนิการและถวายพระกฐินต้น ณ ศาลาการเปรียญหลังเก่า(โรงธรรม)เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ โดยมีคำเสนอแนะ ดังนี้ ๑.จัดทำโครงการปรับปรุงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจฯ ๒.โครงการถ่ายทอดการทอผ้าพื้นเมือง