วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

จัดตั้งสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอนาหว้า ชุดใหม่ ตามเงื่อนไข กฏเกณฑ์ ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ โดนมีท่านวิศิษฐ์ อนันวรปัญญา นาอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธี และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจากจังหวัดนครพนม เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้ง ได้นายบุญธรรม  สิทธิ  อดีตปลัดอาวุโสอำเภอนาหว้า เป็นประธานสภาวัฒนธรรมคนใหม่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น