วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

๒ พฤษภาคม ๕๗ สัปดาห์วันวิสาขบูขา ประจำปี๒๕๕๗

วันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๗ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วิทยาลัยสงฆ์นครพนม และจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดประชุม โครงการสัปดาห์วิสาขบูชา รวมใจไหว้พระธาตุพนม เชื่อมโยงสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ พฤษภาคม๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโดยทั่วกัน เปิดงานวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น