วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมงาน วันวิสาขูชา ปี๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุพนม


วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันหยุดราชการในไทยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน ศาสนิกชนได้มีโอกาสไปทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
ขอบคุณภาพจาก สาระน่ารู้ดีดีและในวันวิสาขบูชา 2557 นี้ ตรงกับวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม ซึ่งวันวิสาขบูชา 2557 นี้ มีความพิเศษกว่าวันวิสาขบูชาในปีอื่นๆ ตรงที่ วันวิสาขบูชา 2557 เป็นปีที่ครบรอบ 2,600 ปี ของการกำเนิดพระพุทธศาสนา

ดังนั้น ในวันวิสาขบูชา 2557 นี้ หากพุทธศาสนิกชนคนใดมีโอกาสก็ควรไปทำบุญ อาทิ ตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล 5 และเวียนเทียน


จังหวัดนครพนม จัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี๒๕๕๗  เชื่อมโยงไทย-ลาว-เวียดนาม ณ วัดพระธาตุพนม 9-14 พ.ค.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เผยว่า กรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วัดพระธาตุพนม วิทยาลัยสงฆ์นครพนม กำหนดจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชา รวมใจไหว้พระธาตุพนม เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม ขึ้นในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค.2557 นี้ ณ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เชิดชูองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธศาสนิกชน เชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในปี 2558
รอง ผวจ.นครพนม กล่าวต่อว่า ในงานมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 3 ประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา สวดมนต์เจริญภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม บุญมหาชาติแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อพุทธศาสนสัมพันธ์กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการเสวนาทางวิชาการ และพิธีเวียนเทียนนานาชาติในวันที่ 13 พ.ค. ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา
ในวันที่ 9 พ.ค.2557 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงานโดย พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 จะเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอธิบดีกรมศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส มีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งจะมีคณะสงฆ์จากไทย-ลาว-เวียดนาม 1,000 รูป และชาวพุทธบริษัทมาร่วมในพิธีดังกล่าวกว่า 3,000 คน
ด้านนายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมงานดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน โดยสวมชุมนุ่งขาวห่มขาวร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะทำบุญตั้งโรงทาน ติดต่อได้ที่พระครูพนมเจติยานุรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม โทร.08-7953-0581

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น