วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชน

ฝึกอบรมทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยวชน


               โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการฝึกอบรมการทอผ้าพื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลนาหว้า ตามแผนปฎิบัติงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีนายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง ได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการและให้กำลังใจแก่กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ที่ทำหน้าที่ในการฝึกอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น