วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง

โครงการฝึกอบรม การทำอาหารพื้นเมือง
          โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการ ฝึกอบรมการทำอาหารพื้นเมือง แก่เด็กและเยาวชน ใตโครงการแผนปฏิบัติการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลนาหว้า ประจำปี ๒๕๕๕
โดยมีนายปราโมทย์  ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ได้ไปเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่๕ ตำบลนาหว้า ที่ทำหน้าที่ในการเป็นวิทยากรในการอบรมwww.google.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น