วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประทีปแก้วนำชัย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนฝึกฝนตนเอง คลื่น ๑๐๓ MHz ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดนครพนม ขอเชิญทุกท่านร่วมให้กำลังใจ เด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา กว่า ๑๐๐ ทีมๆละ๔คน ผู้เข้าร่วมโครงการ รักอ่าน รักเขียน เรียนธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า เริ่มอ่านออกอากาศและคัดลายมือ ในวันที่๒๙กรกฏาคม๒๕๕๕ ถึงวันที่๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระหว่างช่วงเวลา ๐๘.๐๐น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น