วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตรวจราจการ ไตรมาส๓ จังหวัดนครพนม


นายกฤษศพงษ์  ศิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจราชการไตรมาสที่๓ มอบนโยบายที่สำคัญ
แก่ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น