วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พิพิธภัณฑ์วัดศรีชมภู บ้านอูนนา อำเภอนาหว้า
1 ความคิดเห็น:

  1. ดีๆ ครับที่ได้ข้อมูลดีๆ มาแบ่งปัน....สิ่งที่เป็นข้อดี ชื่อเสียง ความโดดเด่นของอำเภอ ผู้คนจะได้ทราบบ้างว่าอำเภอนาหว้ามีอะไร ดีๆ เยอะ

    ตอบลบ